مجید رضوی

27 آهنگ
0 ویدیو
0 آلبوم
آهنگ ها بیشتر
دانلود آهنگ این نقاشی ای که جلوته تو قابش کن مجید رضوی
نقاشی مجید رضوی
دانلود آهنگ آخ بمیرم واسه تو که دلت میگیره مجید رضوی
بمیرم مجید رضوی
دانلود آهنگ یه حال عجیبی با تو میپیچه تو تنم تو واسه من هی حرف بزن باهام دست بکش رو سرم مجید رضوی
منم مجید رضوی
دانلود آهنگ دلت ترسیده میدونم دلت بد دیده میدونم مجید رضوی
دانلود آهنگ اینا تورو اذیت میکنن نیومده خستت میکنن همه جوره من پشت توئم بیا قایم بشو پشت خودم مجید رضوی
اینا مجید رضوی
دانلود آهنگ هرچی گفتمو پس میگیرم مجید رضوی
دسته گل مجید رضوی
دانلود آهنگ تا که دست میکشی رو سرم جون میگیره کل تنم مجید رضوی
گرگ و میش مجید رضوی
ویدیو ها بیشتر
آلبوم ها بیشتر
بیوگرافی
00:00
00:00
00:00
لیست پخش
دانلود